2011/12

 
 

...daarmee de invorderingsindustrie haar énige sociale én economische legitimiteit verlenen: bewijzen dat schaalvergroting loont. Dat standaardisering kostprijsbesparend werkt. Zo is het in iedere échte, performante industrie, behalve tot nu toe in de invorderingsindustrie.