2012/13

 
 

“De Hoge Raad functioneert in volle onafhankelijkheid van de uitvoerende macht, die zijn inmenging in de rechterlijke benoemingen heeft laten varen.”