2011/12

 
 

“De bevoegdheid voor justitie is overgedragen aan de in democratisch opzicht onverantwoordelijke Hoge Raad voor de Justitie”

Professor P. Van Orshoven