2015/16

 
 

Dat betekent alvast ook dat we met onze Grondwet zuiniger moeten omspringen dan terroristen met dynamiet.  Grondwetshervormingen die grondrechten kantelen, zullen immers ooit in ons eigen gezicht ontploffen.