2015/16

 
 

“Het is dus totaal ten onrechte dat de vrederechter oordeelde dat appellant het goed bezette zonder recht noch titel en dient te verlaten”.

Rechtbank van eerste aanleg Brussel, zetelende in graad van hoger beroep, 06 11 2014.