2012/13

 
 

Er is één veroordeling die in het tuchtrecht niet voorzien is en ook de facto altijd vermeden wordt, want justitie is heeft nog altijd iets van een goddelijke taak