2012/13

 
 

De wetgever erkent bijgevolg zelf dat er een probleem is, en ooit zal dit wellicht opgelost geraken: dat artikel van de Nieuwe Gemeentewet werd al op 34 punten gewijzigd