Buitengerechtelijke bescherming

JustWatch

 
 

VEEL GESTELDE VRAGEN OVER DE BUITENGERECHTELIJKE BESCHERMING: kies uw

onderwerp uit dit menu voor duiding en typecontracten (*)


  1. *Essentie van dit alternatief voor bewindvoering:

voor wie ? wat houdt het in ?


* Wat is het verschil met een gewone volmacht ?


  1. *Geen énkele tussenkomst van de vrederechter !


  1. *Naar een betere naam voor het kind ?


  1. *Typecontract in 10 artikelen: 

model met tips voor alternatieven per artikel


  1. *Typecontract in 11 artikelen:

model met 6 extra punten (in artikel 11) met ook ‘Advance Care Planning & Living Will’ (voorzorgsvolmacht en levenstestament) zoals nu ook voorzien door de wet van 21 12 2018


TERUG NAAR HET HOOFDMENU BEWINDVOERING : klik hier.


DISCLAIMER:

ook deze blog houdt overeenkomstig de disclaimer (link hier) geen juridisch advies in. Contacteer daarvoor een advocaat of een notaris. Verifieer ook updates van deze pagina of volg mijn Summer School over bewindvoering (data via de home pagina).

BUITENGERECHTELIJKE BESCHERMING: de ‘lastgeving’ ook ‘(voor-)zorgvolmacht’ genoemd of ... ‘plaatsvertrouwing’.

“Recht spreken kan het verhaal worden waardoor de rechter mens wordt, en de mensen menselijker maakt. Daar wortelt zijn vrijheid, en zijn verantwoordelijkheid.” (*)

G. Rommel, vrederechter St. Gillis B.